Kudelma – Interweave

roni4 copy “When you reach my age you can look back and say, Oh boy I remember that, I saw that I heard that I was there” Roni 91v

Forum Box, Helsinki  26.10. — 18.11.2018

 Videoteokseni pohjautuu New Yorkissa, Greenwich Villagen senioritalossa vietettyyn 3 kuukauden ajanjaksoon, jolloin tutustuin keskuksessa käyviin ihmisiin, haastattelin ja tallensin tarinoita heidän elämästään. Koin olevani kuunteluoppilaana ja olen kiitollinen jokaisesta kohtaamisesta ja tarinoista, joita lopulliseen teokseen jäi jäljelle 4 kymmenestä, Marilynin, Edwardin, Louisan ja Ronin.

Jaetut muistot kertovat siirtolaisuudesta, selviytymisestä, salaisesta atomikaupungista ja ihmeistä. Nämä yksittäisten ihmisten elämäntarinat häviävät niin helposti, vieden mennessään palan yhteistä historiaa, joka usein toistaa itseään.

Teoksen lähtökohtana ovat muisti ja muistaminen. Millaisia hetkiä ja muistoja haluaisi omasta elämästään välittää eteenpäin myös seuraavalle sukupolvelle – Mitä jää jäljelle? Toiveemme, pelkomme, arvomaailmamme ja tapamme ovat kaikki muotoutuneet suhteessa muistoihimme menneisyydestä. Jokainen on myös osa oman perheensä/ sukunsa ja aikakautensa ketjua, kantaen mukanaan historiaansa hyvässä sekä pahassa.

Aika ja mieli seuloo, suodattaa ja punoo yhteen elettyä ja jäljelle jäävät ehkä ne tärkeimmät, itselle läheisimmät ja merkityksellisimmät muistot, joissa kiteytyy myös oma persoonallinen tapa katsoa ja kokea maailmaa – jokaiselle erilainen ja arvokas.

Interweave is a video work where elderly people from Greenwich Village, New York share unforgettable memories and stories of their past. They encompass survival, immigration, the story about secret atomic city, miracles. Those valuable individual stories get lost so very easily, taking with them a piece of our common history that is so often repeating itself.
The work explores memory and remembering. What are the most essential memories that we choose to pass on to the next generation – What remains? Our hopes and fears, personal values and habits, are all influenced by the memories of our past. Each of us is also a stitch in a family chain and his era carrying the heritage in good and bad.
The time and mind is seaving, filtering and interweaving passed life and what remains are maybe those most remarkable memories, crystallising and showing the own personal way of looking and experiencing life – each one different and valuable.

Kiitos: Taiteen keskustoimikunta, Oskar Öflundin Säätiö, AVEK ja VISEK.        

Teoksen kuvaus ja editointi : Anne Siirtola, Äänisuunnittelu: Pelle Venetjoki, Värinmäärittely: Veli Granö.